Achter de observaties

Wat is er aan de hand? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waar komt de onvrede van Kantoorbewoners vandaan? Een beetje reflectie op wat iedereen meteen kan zien. Wat dóórpeuteren op de directe observaties. |
Ik stel in Deel II vast dat organisaties een enorme invloed op ons dagelijks leven hebben. Het is dus wel degelijk de moeite waard ons druk te maken over de uitwassen van het moderne Kantoorleven. Daar kunnen we niet zomaar de schouders over ophalen.

Er zijn een paar dingen scheefgegroeid in onze samenleving. We hebben ons gewone leven teveel geprofessionaliseerd. Het lijkt wel alsof alles gemanaged moet worden. Daar worden we gek van. Niet alleen is de macht van organisaties veel te groot, ook de rol van organiseren neemt een te grote plaats in ons gewone leven in. Bovendien zijn Kantoren monoculturen en zeker geen afspiegeling van de samenleving.
Aan het eind van dit deel heb ik een verrassing. Ik wil dan tóch even onderzoeken of het klagen niet ook iets kan opleveren. Die Kantoorbewoners doen dat namelijk niet voor niets.

10. Wereld Wijd Warrig

Over de grote paradoxen van onze tijd Wat is het decor waartegen al die Kantoren hun dagelijkse stuk opvoeren, waarin hun bewoners zo ongelukkig worden? In wat voor maatschappij leven we waarin er ondanks alle welvaart ook zoveel onvrede is? Ik wil een kort beeld schetsen van een...

11. Het geprofessionaliseerde bestaan

Over de verstoorde verhouding tussen werken en leven De meeste mensen hebben een vreselijke hekel aan wachten. Bij de kassa, aan de telefoon, in de file. Aan wachten kunnen we geen nuttige betekenis hechten. Het is als de rand van de pizza of als het gat tussen wal en schip: je...

12. Waarheid bestaat niet, leugens wel

Over het effect van collectieve leugens op Kantoor De eerste Golfoorlog wordt een ‘clean war’ genoemd, terwijl er honderdduizenden slachtoffers zijn. In de tweede Golfoorlog kunnen we ons verbazen over de toespraken van de Iraakse Minister van Informatie, Said Al-Sahaf, die...

13. De mens lijdt het meest…

Over angst en onveiligheid op de werkvloer Vraag je aan een Kantoorbewoner of hij ‘bang’ is op Kantoor, dan zegt hij waarschijnlijk nee. Vraag je waarom hij geen kritiek op zijn baas uitspreekt, dan zegt hij waarschijnlijk dat hij bang is dat hij er op ‘teruggepakt’ wordt. Je zou...

14. Monocultuur

Over hoe Kantoren geen afspiegeling van de samenleving zijn Het blijft toch merkwaardig dat elke ochtends vroeg half Nederland zich ineens naar Kantoren spoedt en dat daar plotsklaps de onderlinge verhoudingen volstrekt anders zijn dan daarbuiten. Niet alleen zie ik daarin een...

15. Verslaafd aan veranderen

Over dwangmatig vooruitgangsdenken en onbedoelde achteruitgang In het begin van de 21e eeuw is overgewicht wereldwijd officieel een groter probleem dan ondervoeding. Globesity, zo meldt de World Health Organization WHO. De verschillen tussen arm en rijk zijn groter dan ooit maar...

16. De achterkant van klagen

Over mopperen in de verwenmaatschappij en verplicht optimisme Als ik het verhaal over Kantoorellende vertel dan komt er na enige tijd bij mijn toehoorders steevast de verzuchting dat er ook wel ‘heel makkelijk’ geklaagd wordt. Medewerkers en managers zijn het hier trouwens over...

9. Een maatschappij van organisaties

Over de vraag of er nog ruimte is tússen de organisaties Je zou je schouders kunnen ophalen over de ellende op Kantoren. Maar dat doe ik niet. Er worden teveel mensen naar van. Bovendien hebben organisaties teveel invloed op ons dagelijks leven. De samenleving is een dicht en dik...