Van zielig naar bezieling

Er zullen nieuwe organisaties ontstaan, die minder op gevangenissen lijken. We zullen moeten ontsnappen aan de knelling van Kantoor, maar ook aan de verhalen die we daarin fabriceren. De weg naar sociaal-emotioneel intelligente organisaties begint met bezinning op onze normen en waarden. We moeten ons afvragen waar we gelukkig van worden in het leven, wat we belangrijk vinden en wat zingevend is.
In Deel V schets ik acht denkrichtingen, dromen eigenlijk: geen definitieve oplossingen. Voor elk Kantoor is er een eigen weg, maar ik zie wel een aantal gemeenschappelijke lijnen. In de organisaties van de toekomst wordt er voortdurend verbinding gemaakt. Met de omgeving, met de wereld en met de ambities en overtuigingen van de mensen die er werken. Deze organisaties krijgen langzaamaan een hogere viscositeit. Ze worden elastisch. Er wordt steeds geleerd en gereflecteerd en dat maakt ze innovatief.

Er is dus meer ruimte om na te denken en om te bewegen. Niet hectisch en nerveus, maar trager, rustiger. In nieuwe organisaties wordt veel meer inspiratie toegelaten. En verlangen. Ze worden van geest voorzien. Door leiders en eigenlijk iedereen die verantwoordelijkheid durft te nemen en durft te kiezen. Voor een aangenaam leven met zinvol werk.

33. Twee gezichten van duurzaamheid

Over verantwoord ondernemen als sleutel voor zingeving Bij een grote verzekeraar spreek ik met de directeur IT. We praten over problemen op zijn afdeling. Er wordt daar niet goed samengewerkt. Hij laat zich ontvallen: ‘Maar gelukkig zijn we het uiteindelijk over één ding eens: we...

34. Het goede, het schone en het ware

Over het Kantoor als platform voor morele ontwikkeling Toen de mens zijn verstand kreeg en bewustzijn ontwikkelde, ontstond er een even fortuinlijke als ongelukkige splitsing tussen het zijn en het beschouwen. Mensen kunnen denken over zichzélf en óver het denken, en daarin ligt...

35. In verbinding

Over een toekomst met samenhang en eenheid Een groeiende stroom publicaties, theorieën en oproepen van ex-presidenten, royalty, overige beroemdheden en milieu- en hulporganisaties vertelt  ons dat er dringend behoefte is aan meer samenwerking en verbinding in de samenleving. En...

36. Een levend netwerk

Over structuur en vertrouwen in het Kantoor van de toekomst Organisatiestructuren zullen sterk veranderen: de voorboden zijn onmiskenbaar. Alliantievorming, outsourcing en netwerkvorming nemen een grote vlucht. Binnen afzienbare tijd zullen we niet meer weten waar de ene...

37. Zwervend veranderen

Over nieuwe behoudkunde en ruimte voor serendipiteit Als medewerkers het grootschalig en ingrijpend veranderen de keel uithangt. En als dergelijke veranderingen in toenemende mate níet het gewenste resultaat hebben. Als we allang wéten dat de ‘enige constante verandering is’ …...

38. Stilstand is vooruitgang

Over het belang van vertraging en bezinning op Kantoor Rust, bezinning en reflectie is net zoiets als lente: je kunt er niet tegen zijn. Het verschil is echter dat de lente altijd komt, en rust en bezinning niet. ‘Tijd is geld’ wordt er gezegd, maar de prijs van gejaagdheid is...

39. Innovatie en de lerende organisatie

Over leren te leren en het integreren van werken en leven Bij een ‘lerende organisatie’ denkt 90 procent van de Kantoorbewoners aan ‘opleiding’. Terwijl opleiding misschien wel een van de minst doeltreffende activiteiten is in het leerproces van mensen in organisaties. Bewust en...

40. Leiderschap is aanraken

Over visie en inspiratie en de weg vrijmaken voor synchroniciteit Leiderschap betreft één van de weinige modes in de organisatiekunde die nooit uit zijn geweest. Laatstelijk wordt er veel gesproken over de ‘nieuwe leider’. De Volkskrant van Prinsjesdag 2004 wijdt er een speciaal...