Geraadpleegde literatuur

Achterhuis, Hans, De erfenis van de utopie. Ambo, Baarn, 1998.

Ackoff, Russel, The Democratic Corporation. Oxford University Press, 1994.

Aken, J.E., van en J. Germans, Het analyseren en veranderen van structurele organisatie-eigenschappen met gebruik van metaforie. M&O, 3, 1993. 200-217.

Anand, Vikas, Ashforth, Blake, A. en Mahendra Joshi, Business as usual: The acceptance and perpetuation of corruption in organizations. Academy of Management Executive, 2004, 18/2, 39-53.

Andel, Pek van, Serendipiteit: de ongezochte vondst. Opleiding & Ontwikkeling, 2003, 4, 5-8.

Arguilla, John, en David Ronfeldt, Swarming and the future of conflict. RAND National Defense Research Institute, Santa Monica (CA), 2000.

Argyris, Chris. en Donald Schön, Organizational Learning. Addison-Wesley, London, 1978.

Assink, Paulien, Uit het harnas: vier wegen naar authentiek en verantwoord leiderschap, Business Contact, Amsterdam, 2005.

Baalen, Peter van, Legitimiteit, formele kennis en retoriek. In: Caluwé, Léon, de, en Arnoud Witteveen (redactie), Organisatieadvies: wat is dat? Scriptum, Schiedam, 2001.

Bahlmann, J.P., en B.A.C. Meesters, De organisatie die nooit bestond: een zoektocht naar vormen van organisatie. Academic Service, Schoonhoven, 1998.

Baumeister, R.F., en Kathleen D. Vohs, The Pursuit of Meaningfulness in Life. In: Snyder, C.R., en Shane J. Lopez, Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press, 2004, 608-618.

Beck, D., en C. Cowan, Spiral Dynamics, Blackwell Publishers, 1996.

Belbin, R.M., Management teams: why they succeed or fail? Heinemann, Londen, 1981.

Bennis, Warren, Parikh Jagdish, en Ronnie Lessem, Beyond leadership: Balancing economics, ethics en ecology (revised edition: 1996). Blackwell Publishers Ltd, Cambridge MA, 1994.

Bergen, Annegreet van, De lessen van burnout: hoe word je er beter van. Spectrum, 2000.

Berkhout, Guus, Naar een ingrijpende herformulering van de Lissabon-strategie. Holland Management Review, 99, 2004, 53-63.

Bohm, David, Heelheid en impliciet orde (oorspronkelijke titel: Wholeness and the Implicate Order). Lemniscaat, Rotterdam, 1985.

Bolweg, Joep, Organisatieverandering in het nieuwe millenium. In: Caluwé, Léon, de, en Arnoud Witteveen (redactie), Organisatieadvies: wat is dat? Scriptum, 2001.

Boonstra, Jaap, J., Lopen over water. Over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren. Amsterdam University Press, 2000.

Bos, René ten, De onvermijdelijke hang naar domheid. Management Consultant Magazine, 2002.

Bos, René ten, en Joost van de Wal, De waarde van de adviseur. Geciteerd in: De Caluwé en Witteveen, Organisatieadvies wat is dat? 2001.

Boulton, David, Learning to learn. New Horizons for Leaning, fall 1992.

Brink, Gabriël, van den, Jansen, Thijs, en Dorien Pessers, Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt. Boom, 2005.

Bruel, Maurits, en Clemens Colsen, De Geluksfabriek. Over het binden en boeien van mensen in organisaties. Scriptum, Schiedam, 1998.

Burrel, Gibson en Gareth Morgan, Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Heinemann, London, 1979.

Burrel, Gibson en Robert Cooper, Modernism, Postmodernism and Organizational Analysis. Organization Studies, 9, 1, 1988, 91-112.

Burrel, Gibson, De bijdrage van Michel Foucault. Filosofie in  Bedrijf, 1989, 2, 2-11.

Caluwé, Léon de, en Hans Vermaak. Leren Veranderen: een handboek voor de veranderkundige. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1999.

Caluwé, Léon, de, en Arnoud Witteveen (redactie), Organisatieadvies: wat is dat? Scriptum, Schiedam, 2001.

Camp Peter en Funs Erens, De gekookte kikker. Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1991.

Ciulla, Joanna, B., The Working Life: The Promise And Betrayal Of Modern Work. Times Books (Random House), New York, 2000.

Claxton, Guy, Wise Up: The Challenge of Lifelong Learning. Bloomsbury Publishing Plc, London, 1999.

Coll, Pieter, Hebben zij gelijk? Aanval op Von Däniken, Charroux e.a. Kluwer, Deventer, 1971.

Collins, Jim, Good to Great. Why some companies make the leap… and other don’t. HarperCollins, New York, 2001

Cooper, Robert en Gibson Burrell, Modernism, Postmodernism and Organizational Analysis. Organization Studies, 1988, 9/1, 91-112.

Coppenhagen, Robert, Creatieregie: Visie & verbinding bij verandering. Scriptum, Schiedam, 2002.

Cornelis, Arnold, De vertraagde tijd; revanche van de geest als filosofie van de toekomst. Stichting Essence, Middelburg, 1999.

Covey, Stephen, The 7 habits of highly effective people. Fireside, New York, 1990.

Däniken, Erich von, Waren de goden kosmonauten? Herinneringen aan de toekomst. Kluwer, Deventer, 1969.

Dawkins, Richard, The Selfisch Gene. Oxford University Press, 1976.

Deal, Terrence, E., en Allen A. Kennedy, Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life. Addison-Wesley, Reading Massachusetts, 1982.

Dean, Geoffrey and Ivan W. Kelly, Is Astrology Relevant to Consciousness and Psi? Journal of Consciousness Studies, 10, 6-7, 2003, 175-198.

Diener, Ed, Lucas, Richard, E., en Shigehiro Oishi, Subjective Well-Being. In: Snyder, C.R., en Shane J. Lopez, Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press, 2004, 63-73.

Dodgson, Mark, Organizational Learning: A Review of Some Literatures. Organization Studies, 1993, 14/3, 375-394.

Drucker, Peter, F., The New Society of Organizations. Harvard Business Review, 1992, 95-104.

Duyvendak, J.W., en M. Hurenkamp (red.), Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. Amsterdam, Van Gennep, 2004.

Elkington, John, Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Capstone Publishing, Oxford, 1997.

Felling, A.J.A. Het proces van individualisering in Nederland: een kwarteeuw sociaal-culturele ontwikkeling. Afscheidsrede Katholieke Universiteit  Nijmegen, 2004.

Feltmann, E., Adviseren bij Organiseren. Dissertatie. IGOP, Amsterdam, 1984.

Feltmann, Edu, Organisatieadviseurs op dood spoor. M&O, Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 1981, 5.

Feltmann, Edu, Poëtica: de vierde dimensie van Adviseren. In: Léon de Caluwé en Aernoud Witteman, Organisatieadvies: wat is dat? Scriptum, Schiedam, 2001.

Florida, Richard, The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York, 2002.

Foucault, M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. Gallimard, Paris, 1975.

Fromm, Erich, Escape from freedom (vertaald als: De angst voor vrijheid). Rinehart & Co, New York, 1941.

Gabriel, Yiannis, The Unmanaged Organization: Stories, Fantasies and Subjectivity. Organization Studies, 16, 3, 1995, 477-501.

Garvin, David, A., Building A Learning Organization. Harvard Business Review, July-August, 1993, 78-91.

Gerbrandy, Piet, Met het nieuwe leren naar het stenen tijdperk. De Groene Amsterdammer, 6 mei 2005.

Geus, Arie de, De Levende Onderneming: over leven en leren in een turbulente omgeving. Scriptum Management, Schiedam, 1997.

Goffman, Erving, The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City NY, Doubleday, 1959.

Gorbatsjov, Michael, Mijn manifest voor de aarde (Oorspronkelijke titel:  Mon Manifeste pour la terre, 2002), Uitgeverij Byblos, Amsterdam, 2003.

Handy, Charles, Trust and The Virtual Organization. Harvard Business Review, May/June, 1995, 40-50.

Harter, Susan, Authenticity. In: Snyder, C.R., en Shane J. Lopez, Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press, 2004, 382-394.

Harvey, Jerry, B., The Abilene Paradox: The management of agreement. Organizational Dynamics, 1974, 3, 63-80.

Hertz, Noreena, The Silent Takeover: Global Capitalism And The Death Of Democracy. Heinemann, London, 2001.

Hertz, Noreena, Why We Must Stay Silent No Longer, The Observer, Sunday April 8, 2001.

Hock, Dee, W., The chaordic organization: Out of control and into order. Business Academy Perspectives, 1995, 9/1, 5-18.

Hoebeke, Luc, Dilemmas and Paradoxes in Organizing Change Processes: A critical reflection. In: Jaap Boonstra (ed.), Dynamics of Organizational Change and Learning. John Wiley & Sons, 2004.

Huber, George, P., Organizational Learning: the contributing process and the literatures. Organization Science, 2/1, 1991, 88-115.

Hulspas, Marcel, Area 51. Skepter, 11(2), 1998.

Hulspas, Marcel, De UFO-fascisten: UFO’s en de grote samenzwering. Skepter, 8(1), 1995.

Imai, Masaaki. Kaizen: The Key To Japan’s Competitive Succes. Random House, New York, 1986.

Jameson, Frederic, Postmodernism and Consumer Society. In: The Anti-Aesthetic, essays on postmodern culture. Edited by Hal Foster, Bay Press, Washington, 1983.

Janis, I.L., Victims of Groupthink. Boston, Houghton-Mifflin, 1972.

Jaworski, Joseph, Synchronicity: The Inner Path Of Leadership. Berrett-Koehler Publishers, San Fransisco, 1996.

Johnson, Spencer, Who Moved My Cheese? Putnam Publishing Group, 1998.

Kaulingfreks, Ruud, De lijst van Organisaties. Een verkenning van organisaties vanuit de kunstfilosofie. M&O, 1991, 1, 18-30.

Kayzer, Wim, Een schitterend ongeluk. Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1993.

Kets de Vries, Manfred, Leiderschap Ontraadseld (Oorspronkelijke titel: The Leadership Mystique). Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2001.

Klein, Naomi, No-Logo,  Taking Aim At The Brand Bullies. Harper Collins, 2000.

Korff, Kal, K. The Roswell UFO Crash. What they don’t want you to know. The Skeptical Inquirer, juli/augustus, 1997.

Loon, Rens, van, en Joep Wijsbek (red.), De organisatie als verhaal. Van Gorkum BV, Assen, 2003.

Lundin, Stephen en Harry Paul en John Christensen, Fish! Hyperion, 2000.

M&O Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, Themanummer: Organsatie-adviseur en professionalisering: doorbraak in he denken. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1992/1.

Mak, Geert, De mercator sapiens anno 2004. Over eenzaamheid, moed & vertrouwen. Raifeissenlezing 2004 (ook opgenomen in Gabriël van den Brink e.a., Beroepszeer, 2005).

Maier, Corinne, Liever lui: de kunst van effectief nietsdoen op het werk. (oorspronkelijke titel: Bonjour paresse), Kosmos-Z&K, Utrecht, 2004,

Mair, Judith, Het is mooi geweest: het kantoor is geen pretpark (oorspronkelijke titel: Schluss mit Lustig, 2002). Scriptum Management, Schiedam, 2003.

Malone, Thomas, W., The Future Of Work. Harvard Business School Press, 2004.

Maturana, Humberto R., en Fransisco J. Varela, The Tree Of Knowledge (Rivised Edition). Shambhala, Boston & London, 1998.

Messer, W.S., en R.A. Griggs, Student Belief and Involvement in the Paranormal and Performance in Introductory Psychology. Teaching in Psychology, 1989, 16, 187-191.

Ministerie van Economische Zaken, In Actie voor Innovatie: Aanpak van de Lissabon-ambitie. 2003

Mintzberg, Henry, Structure In Fives: Designing Effective Organizations. Prentice-Hall Inc., Inglewood Cliffs, 1983.

Morgan, Gareth, Images of Organization. Sage Publications, Beverly Hills (CA), 1986.

Muijen, Jaap, J, van, Leiderschapsontwikkeling: het hanteren van paradoxen. Rede, Universiteit van Nyenrode, maart 2003.

Munckhof, Michel van den, Vervreemding: Op weg naar een sterker zelfbewustzijn. Nelissen, Soest, 2002.

Munckhof, Michel van den, Yoppies. Management Consultant Magazine, 2003.

Ofman, Daniel D., Bezieling en kwaliteit in organisaties. Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht, 1992.

Peat, David, F. Synchronicity: The Bridge Between Matter And Mind. Bantam Books, Ney York, 1987.

Perrow, Charles, Complex Organizations. A Critial Essay, second edition. Random House, New York, 1972.

Peters Thomas, J., en Robert H. Waterman, In Search Of Excellence. Harper & Row, New York, 1982.

Peters, Jaap en Judith Pouw, Intensieve Menshouderij: Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit. Scriptum, Schiedam, 2005.

Presthus, Robert, The Organizational Society. Alfred A. Knopf, New York, 1962.

Quinn, Robert E., De brug bouwen terwijl je erover loopt. Een gids voor leidinggeven bij veranderingen. Academic Service, Den Haag, 2004.

Rischard, Jean-François, High Noon – Twenty Global Problems, Twenty Years To Solve Them. Basic Books, 2002.

Roddick, Anita, Business as unusual: The triumph of Anita Roddick. Thorsons Publishers, 2001.

Ryan, Richard, M., and Edward L. Deci, On Hapiness and Human Potentials; A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. Annual Review of Psychology, 2001, vol. 52, 141-166

Ryan, Richard, M., and Edward L. Deci, Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, January 2000, 68-78.

Sartre, Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme. Les Editions Nagel, Parijs, 1965.

Schein, E.H., Process Consultation: It’s Role In Organizational Development. Addison-Wesley Publishing Company, 1988.

Schein, Edgar, The Anxiety Of Learning, Interview door Diane L. Coutu. Harvard Business Review, March 2002, 100-106.

Scheldrake, Rupert, A New Science of Life: The hypothesis of Formative Causation. Blond & Briggs, London, 1981.

Scheurmann, Erich, De Papalagi. Redevoeringen van het Zuidzee opperhoofd Tuiavii van Tiavea. Real Free Press, Amsterdam, 1974.

Schmid, Wilhelm, Levenskunst: ‘wat heeft dit werk met mijn leven te maken?’. Filosofiemagazine nr 5, 2004.

Schnabel, Paul, Sociaal Cultureel Rapport 2004, Hoofdstuk 1. Sociaal Cultureel Planbureau, 2004.

Schoemaker, M.J.R, De organisatie als werkgemeenschap: vormgeven aan sociaal kapitaal en identiteit. M&O, tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 2004, 1, 5-20.

Schrijvers, Joep, P.M., Hoe word ik een rat? De kunst van het konkelen en samenzweren. Scriptum Management, Schiedam, 2002.

Schultz von Thun, R., Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse van menselijke communicatie. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1982.

Semler, Ricardo, SEMCO-stijl, Forum, Amsterdam, 1993.

Senge, Peter, The Fifth Discipline: The art & practice of the learning organization. Currency Doubleday, New York, 1990.

Slavenburg, Jacob, Valsheid in geschrifte. De gespleten pen van bijbelschrijvers. Walburg Pers, Zutphen, 1995.

Smit, Rudolf, Geloof in astrologie. Skepsis, 5, 1991.

Smith, Kenwyn K., and Valerie M. Simmons, A Rumpelstiltskin Organization: Metaphors on Metaphors in Field Research. Administrative Science Quarterly, 1983, 28, 377-392.

Snyder, C.R., en Shane J. Lopez, Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press, 2004.

Soethout, J. en M. Sloep, Evaluatie Arbowet inzake seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten op het werk. Ministerie van SZW, 2000.

Stichting Nederland Kennisland, Tijd om te kiezen: kenniseconomie monitor 2003.

Strikwerda, Hans, Te weinig creatief voor creatieve economie. Management Consultant Magazine, 6, 2004, 31-33.

Strutton, David, The courtly path to managerial leadership, Business Horizons, January-February 2004, 7-18.

Swieringa, J.S., en A.F.M Wierdsma, Op weg naar een lerende organisatie. Wolters-Noordhoff Management, Groningen, 1990.

Terreehorst, Pauline, Het Boerderijmodel: werken voor een postmodern gezin. De Balie, Amsterdam, 1994.

TNO Arbeid, Trends in Arbeid 2004, Redactie: Irene Houtman, Peter Smulders en John Klein Hesselink, TNO Arbeid, Hoofddorp, 2004.

Treviño, Linda Klebe en Michael E. Brown, Managing to be ethical: Debunking five business ethics myths. Academy of Management Executive, 2004, 18, 2, 69-81.

Veenhoven, Ruut, Individualisme is zo slecht nog niet. Psychologie Magazine, januari 2000, 12-15.

Verhaaren, Frans, Deskundigheidsbevordering in het huidige organisatie-advieswerk. M&O, 1981, 5, 461-474.

Verhallen, Han, Agora ’80: Organisatie-adviseurs in hun mid-life crises. M&O, 1980, 20, 427-440.

Vintges, Karen, De terugkeer van het engagement, Boom Essay, 2004.

Vroemen, Jac, De kracht van verhalen: vertellen als levenskunst. Bres BV, 2000.

Vroemen, Martijn, Werken in teams: samen denken en doen. Kluwer, Deventer, 1995.

Waal, Frans de, Van nature goed. Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1996.

Watzlawick, Paul, De pragmatische aspecten van menselijke communicatie (oorspronkelijke titel: Pragmatics of human communications, 1967). Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Antwerpen, 1970.

Watzlawick, Paul, Geluk is ook niet alles: handleiding voor ongelukzoekers. Van Loghum Slaterus, Deventer, 1983.

Weggeman, Mathieu. Provocatief adviseren: Organisaties mooier maken. Scriptum, Schiedam, 2003.

Weick, Karl, E., Sensemaking in Organizations. Sage Publications, Thousand Oaks (CA), 1995.

Westerbos, Jaap, Nu Wij! Welkom in de nieuwe samenwereld. Ode, januari/februari 2004, 32-43.

Westerbos, Jaap, Wereld Wijd Wij. Altamira-Becht, Haarlem, 2004.

Yiannis Gabriel, The Unmanaged Organization: Stories, Fantasies and Subjectivity. Organization Studies, 1995, 16-3, 477-501.

Zegers, R.E. Angst en zelfsturing in organisaties, M&O 6, 1997, 60-74.

Zuijderhout, Rob, De adaptieve organisatie. Holland Management Review, 2004, 93